Kaarten voor 2016 verkrijgbaar door tijdige overmaking naar rekening IBAN NLO6 INGB 0007 3693 90. 

t.n.v. Ensemble Omonia, te Wouw.  BIC: INGBNL2A.

(Vergeet niet uw naam- en adres te vermelden)

Toegangsprijs voor het concert bedraagt . xx,xx. zie hiervoor het concert op die datum.
Toezending van kaarten naar huisadres 1 x . 2,00.

Info: Jaap van der Gulik, Telefoon +31 (0) 165 302292.
E-mail omonia@vandergulik.nl