CONCERT 03-04-2016
ENSEMBLE OMONIA


Op zondag 3 april, aanvang 15:00 uur, in Anno 1810,

Bloemenmarkt 14 te Roosendaal, zal het laatste concert

van ‘OMONIA’ worden gehouden.

Het Roosendaals Grieks ensemble is daarna helaas genoodzaakt

haar concertactiviteiten te beëindigen. Beoogd wordt om er een

gezellige middag van te maken en om muzikaal afscheid te nemen

van elkaar en van onze meest trouwe bezoekers door de jaren heen.

Er is gekozen voor een overwegend licht populair programma met

mooie liederen van de meest bekende Griekse componisten.

Er is een beperkt aantal plaatsen. Wie het eerst komt …………

Kaarten: 
VVV kantoor, Markt 71, Roosendaal of
door tijdige overmaking naar IBAN rekening
NLO6 INGB  0007 3693 90 t.n.v. Ensemble Omonia te Wouw.
BIC:  INGBNL2A.
Vergeet niet uw naam en  adres te vermelden.


Toegangsprijs voor het concert €. 15,00.
Toezending van kaarten naar het huisadres 1 x €. 2,00.
Info: Jaap van der Gulik. Tel. +31 (0)165 302292.
email:  
omonia@vandergulik.nl

Grieks eten na het concert:
Er is in tegenstelling met voorgaande jaren nu geen combinatiekaart

voor concert en Grieks buffet verkrijgbaar.

Voor degenen die graag in Roosendaal Grieks willen eten na het

concert volgt hierna de adressen van drie Griekse restaurants

waar uzelf eventueel kunt reserveren.

 Restaurant Thalassa

Adres: Bloemenmarkt 7-9, 4701 JA Roosendaal

Telefoon:0165 535 979 (meest nabij)

Restaurant Olympia
Adres: Raadhuisstraat 55, 4701 PM Roosendaal
Telefoon:0165 558 584 (tamelijk nabij)

Grieks restaurant Irodion

Adres: Raadhuisstraat 41, 4701 PL Roosendaal

Telefoon:0165 557 799 (tamelijk nabij)