Stichting Omonia. Stichting voor Griekse Cultuur.

          Ίδρυμα Ομόνοια.  

                Ίδρυμα για την προώθηση του Ελληνικού Πολιτισμού. 

 

                  VIJVERVELD 24, 4724 EB WOUW. NL.                   K.v.K. Breda nr. H 2009902

                                                                                                        Ensemble Omonia te Wouw
                  TELEFOON:  +31 (0)165 302292.                             
BANKNUMMER: IBAN:  NLO6 INGB 0007 3693 90. BIC:  INGBNL 2A                                                                                                        
                 
                  mailto :
omonia@vandergulik.nl


 

Stichting Omonia is de ondersteunende instelling m.b.t. de activiteiten van het
Roosendaals Grieks ensemble Omonia, kortweg genoemd ensemble omonia.
Zie ook: History Omonia.

Stichting Omonia is opgericht op 27 september 2000.

 

Het bestuur bestaat uit:
de heer P.P.M. van Steekelenburg , voorzitter
de heer J.P. van der Gulik , secretaris
de heer Mr. H.J.M. Snijder , penningmeester


Voor inlichtingen m.b.t. boekingen en optredens van het ensemble Omonia kunt u zich wenden tot bovenstaand adres, telefoonnummer of e-mail adres.